Disclaimer

Deze website

Probiblio garandeert niet dat de informatie op deze website actueel, volledig en/of juist is. Aan de informatie op de website kunt u geen rechten ontlenen. Probiblio is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. U kunt Probiblio in geen enkel geval aansprakelijk (laten) stellen voor schade, kosten of uitgaven als gevolg van fouten of andere onvolkomenheden in de informatie die u via deze site hebt verkregen.

E-mail

Probiblio garandeert niet dat naar haar verstuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Probiblio aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het niet of te laat ontvangen en verwerken ervan.

Virussen

Hoewel Probiblio al het redelijkerwijs mogelijke doet om deze website virusvrij te houden, kan zij hiervoor geen garantie geven.

Hyperlinks

Probiblio aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Hacken

Het is niet toegestaan om de normale werking van deze website te verstoren of de integriteit ervan te schenden (kraken of hacken). Het is niet toegestaan veranderingen aan te brengen in de informatie op deze site, noch de toegang tot deze site voor andere gebruikers te beletten, te beperken of anderszins te beïnvloeden.

Privacy

Voor dit onderwerp verwijzen we u naar de Privacyverklaring

Auteursrecht

Het is niet toegestaan om – in welke vorm dan ook – de informatie en/of vormgeving van deze website te kopiëren, te vermenigvuldigen, te bewerken of door te leveren anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Citeren van informatie van deze website mag uitsluitend met bronvermelding en conform het auteursrecht

Onjuistheden melden

Mocht u op deze website informatie zien waarvan u denkt dat deze onjuist is, dan verzoeken we u dit te melden aan servicedesk@bibliotheekwijzer.nl.